Blog

SWOT analiza

SWOT analiza

silicon-valley-s2e6-2

Uvod

eng. SWOT analiza je jednostavni alat koji vam može pomoći u rješavanju raznih problematika poslovanja. Jedna je od najčešće korištenih poslovnih analiza te pomaže u donošenju odluka.

S – Strenghts ( snaga)
W – weakness (slabosti)
O – opportunities (prilike)
T – threats (prijetnje, tj opasnosti)

Kako biste iskoristili puni potencijal SWOT analize potrebno ju je izvršiti po nekom određenom cilju ili temi.  Naprimjer, možete je koristiti za odluku pokrećete li neki novi proces, uslugu, ili pak prestajete sa nekom radnjom.

Sama analiza je sastavni dio strateškog planiranja te vam pomaže u boljem shvaćanju procesa ili cijele tvrtke, te kako napraviti nadogradnju ili promjene.

Primjena SWOT analize

SWOT analiza promatra unutarnje i vanjske faktore koji mogu utjecati na vaš posao. Unutarnji faktori su vaša snaga i slabosti, dok su vanjski faktori prilike i prijetnje.

Strateško planiranje, kreativno razmišljanje i donošenje odluka

SWOT analiza je korisna za strateška planiranja i kreativno razmišljanje. Dobiti ćete bolji rezultat ukoliko analizu primjenite na neki određeni cilj, ili problematiku. Naprimjer, možete koristiti SWOT analizu biste li i kako biste trebali…

 • Iskoristiti novu poslovnu priliku
 • Pratiti nove trendove
 • Implementirati nove tehnologije
 • Pratiti promjene kod konkurencije

Povećanje snage

SWOT analiza pomoći će vam prepoznati gdje su vaše snažne točke. To su kritični čimbenici uspješnosti i podižu vašu konkurentnost.
Prepoznavanje te snage se treba pobrinuti da ne izgubite svoju konkurentnost. Rast poslovanja uključuje pronalaženje načina kako koristiti tu snagu, te podići je na viši nivo.

Smanjivanje slabosti

Slabosti su točke u poslovanju koje vas postavljaju u nepovoljniji položaj spram drugih.
SWOT analiza će vam pomoći da otkrijete te slabosti kako biste ih mogli minimizirati ili ih popraviti, kako ne bi postale problem. Kod izvođenja analize potrebno je biti realan i iskren prema svom poslovanju i ne zavaravati se, kako je sve divno i krasno.

Ugrabite prilike!

SWOT analizom možete lako prepoznati prilike, vanjske faktore, na kojima možete nadograditi posao.
Kada kroz analizu filtrirate svoje snage i slabosti, potrebno je vidjeti koliko je realno ugrabiti neku priliku. Analiza vam jasno pomaže je li vrijeme za ugrabiti određenu priliku, ili ne.

Izbjegavanje prijetnji

Prijetnje dolaze iz vanjskih faktora, poput poslovne politike konkurencije, zakonskih regulativa…
Ovdje vam analiza pomaže da prepoznate te prijetnje, i prilagodite i rješite ih, prepoznavajući njih, te svoje snage i slabosti.

Benefiti SWOT analize

Glavna prednost SWOT analize je što za izvršenje ne potrebuje financijska sredstva. Također sama analiza štedi vrijeme jer pojednostavljuje pregled kompleksnih situacija. Dodatna prednost SWOT analize jest u tome da se fokusira na važne faktore koji utječu na vaš posao. Sa SWOT analizom možete…

 • Bolje razumijeti vaš posao
 • Pronaći slabosti
 • Izbjeći prijetnje
 • Iskoristiti prilike
 • Iskoristit vašu snagu
 • Razviti ciljeve i strategije

Limiti SWOT analize

Prilikom izvođenja SWOT analize, imajte na umu da je ona samo jedan od dijelova planiranja poslovnih procesa. Za kompleksne teme, vjerojatno je potrebno detaljnije istražiti i analizirati situacije kako biste donijeli što ispravniju odluku.

Imajte na umu da SWOT analiza pokriva teme koje se apsolutno mogu svrstati u kategorije snage, slabosti, prilike ili prijetnji. Ako se radi o nećemo što se može podjeliti ili na snagu ili slabost, možda će biti teže iskoristiti SWOT analizu (npr. super lokacija, visoka cijena).
SWOT analiza može biti limitira…

 • Ne postavlja prioritete
 • Ne pruža rješenja ili više raznih odluka
 • Može generirati puno ideja ali bez pomoći oko odabira koja je najbolja
 • Može generirati puno informacija, a ne moraju sve biti korisne

Trebate pomoć pri analitici? Kontaktirajte nas!

Posted in Blog, Organizacija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.