Uvođenje AI alata u poslovanje

Home Uvođenje AI alata u poslovanje

Uvođenje AI alata u poslovanje

U trenutnom brzo rastućem digitalnom dobu uspjeh poslovanja uvelike ovisi o mogućnosti pružanja brze i kvalitetne usluge postojećim i potencijalnim klijentima. Svaka organizacija treba teži prema digitalizaciji svog poslovanja i uvođenju novih tehnologija. Jedna od tih tehnologija je umjetna inteligencija poznata i kao AI (eng. artificial intelligence).

 

Cilj umjetne inteligencije je stvoriti računalne sustave koji mogu koji mogu razumjeti i interpretirati podatke na način sličan ljudskom razmišljanju. Napredak ove tehnologije otvara mogućnosti za razvoj sustava koji mogu rješavati upite, poboljšati produktivnost, i optimizirati procese.

Uvođenjem AI alata u poslovanje može donijeti brojne prednosti i takav alat može biti ključan za vaše poslovanje u digitalnom dobu.

Područja poslovanja

Područja poslovanja gdje je moguće uvesti AI alate:

1. Korisnička podrška

 

AI alati mogu smanjiti opterećenje vašeg tima za podršku, poboljšati korisničko iskustvo i povećati zadovoljstvo korisnika. AI alati ovdje pomažu na način da preuzimaju zadatke korisničke podrške odgovaranjem na uobičajena pitanja i probleme korisnika.

 

Mogu biti programirani da prepoznaju upite koji se često ponavljaju i na njih pružaju brze i točne odgovore, smanjujući tako opterećenje stvarnih agenta korisničke podrške. Neka od  pitanja mogu biti vezana za informacije o proizvodima, upiti o cijenama ili dostupnosti proizvoda i sl. isto tako može biti programiran za preusmjeravanje korisnika tako da prepozna specifično područje za koje upit namijenjen i korisnika preusmjeri na osobu zaduženu za to područje. Uvođenjem ovakvog alata smanjuje se vrijeme čekanja i poboljšava zadovoljstvo klijenta.

 

Važno je napomenuti da iako AI alati mogu biti korisni za mnoge zadatke i mogu ubrzati i poboljšati odjel korisničke podrške uvijek je važno imati ljudski nadzor u slučajevima složenijih ili osjetljivih pitanja.

2. Generiranje sadržaja

 

AI alati mogu na temelju zadanih informacija o proizvodima, njegovim značajkama i prednostima generirati opise proizvoda, korištenjem AI alata mogu se stvoriti ujednačeni, privlačni i informacijama bogati opisi proizvoda za kataloge ili online trgovine.

 

Na temelju ciljane publike i svrhe materijala generiranje marketinških materijala kao što su letci, reklamni tekstovi ili objave za društvene medije mogu preuzeti AI alati koji će vam pomoći s prijedlozima i smjernicama za istraživanje i tako ubrzati proces izrade sadržaja i osigurati isti tonalitet i kvalitetu sadržaja kroz sav sadržaj koji se objavljuje.

 

Mogu vam pružiti pomoć pri pisanju SEO naslova koji su važni jer privlače promet na web stranicama i poboljšavaju rangiranje na tražilicama.

3. Prevođenje

 

Jezična barijera često je problem u širenju poslovanja na globalno tržište. AI alati mogu pomoći u prevođenju web stranica, marketinških objava, opisa proizvoda i uputa o korištenju na više jezika i tako poslovanje približiti novim klijentima.

4. Istraživanje tržišta

 

Kako bi se poduzeće što bolje plasiralo na tržište ili zadržalo svoju konkurentnost na tržištu potrebno je provoditi istraživanja tržišta. AI alati nam mogu pomoći kod primarnog i sekundarnog istraživanja tržišta. za primarno istraživanje mogu pomoći generirati anketna pitanja i Email poruke koje se šalju kupcima čije odgovore želimo prikupiti i analizirati.

 

Kod sekundarnog istraživanja tržišta AI alati nam mogu brzo pretražiti i prikupiti informacije o trendovima, statistikama, konkurenciji i ciljanoj skupini i svim drugim važnim podacima koji mogu utjecati na informirano donošenje poslovnih odluka.

 

Nakon prikupljanja svih relevantnih informacija AI alati mogu pomoći i pri analizi novih podataka.

5. Obuka zaposlenika

 

Obuka novih, ali i postojećih zaposlenika može biti ključan faktor za uspjeh poslovanja. Povećava se radna učinkovitost zaposlenici stječu nova znanja i vještine koje im pomažu da optimalnije obavljaju svoje radne zadatke. AI alati ovdje mogu poslužiti za simulacije scenarija i situacija s kojima se zaposlenici mogu susretati tijekom izvršavanja radnih zadataka. AI alati mogu preuzeti ulogu klijenata te tako zaposlenicima predočiti stvarne situacije gdje mogu razvijati svoje vještine rješavanja problema.

 

AI alati mogu biti programirani s bazom znanja koja sadrži učestala pitanja, ali i specifična pitanja koja je moguće riješiti praćenjem određenih koraka. ako se zaposlenici nađu u situaciji da ne znaju riješiti problem, mogu putem AI alata pristupiti bazi znanja i naći odgovore brže nego da traže pomoć drugih kolega ili voditelja. Isto tako u bazi znanja mogu biti sve smjernice o postupcima, politikama i protokolima koji se primjenjuju u organizaciji i na taj način se može osigurati da su svim zaposlenicima te smjernice lako dostupne i tako uvijek obavljaju svoje zadatku u skladu s protokolima organizacije.

 

Još jedan način na koji AI alati mogu pomoći jest testiranje znanja i vještina na način da postavlja pitanja i procjenjuje dane odgovore kako bi se provjerilo razumijevanje zaposlenika. na temelju rezultata zaposlenici mogu dobiti povratne informacije i saznati postoje li područja u kojima trebaju unaprijediti svoja znanja i vještine.

6. Administracija

 

Neke od mogućnosti koje AI alati mogu pružiti za pomoć u administraciji su automatizacija odgovora gdje alati mogu preuzeti dio odgovornosti za odgovaranje na učestala pitanja korisnika kao što su pitanja o radnom vremenu, kontakt informacije i slično. Ovakve automatizacije oslobađaju vrijeme administrativnih zaposlenika za složenije zadatke.

 

AI alati mogu analizirati i sažeti podatke kako bi generirali izvještaje potrebne za administrativne svrhe kao naprimjer mjesečne izvještaje o prodaji, analize troškova ili pregled stanja zaliha. tako bi olakšali administrativne poslove  i ubrzali procese izvještavanja.

 

Kod organizacije rasporeda AI alati mogu olakšati organizaciju rasporeda sastanaka, događaja i obaveza. zaposlenici pomoću AI alata mogu rezervirati termine, saznati dostupnost i postavljati podsjetnike.

Koraci pri implementaciji AI alata

Naš tim u NOS-u d.o.o. može Vam pomoći odabrati najprikladniji AI alat za Vaše poslovanje koji će omogućiti povećanje konkurentnosti Vašeg poduzeća na tržištu i pridonijeti zadovoljstvu klijenata. Nakon početne analize Vašeg poslovanja i saznanja o Vašim ciljevima koje želite postići pomoći ćemo Vam u donošenju najbolje odluke za Vašu organizaciju i voditi Vas kroz implementaciju AI alata u radno okruženje prema navedenim koracima:

 

1. Istražiti mogućnosti

 

Prvo je potrebno istražiti koji se sve alati nude na tržištu i koje su njihove mogućnosti. Pravi alat koji bi mogao biti primjenjen u organizaciji potrebno je odabrati na temelju individualnih potreba poduzeća.

 

2. Definiranje ciljeva

 

Poduzeće treba definirati jasne ciljeve koje želi postići implementacijom AI alata u svoje poslovanje.

 

3. Implementacija i prilagodba

 

AI alate treba prilagoditi potrebama poduzeća, postaviti specifična pravila i smjernice kako bi alati što bolje odgovarali zahtjevima poduzeća. AI alati moraju biti pravilno povezani s drugim sustavima te se podaci moraju pravilno prenositi i obrađivati.

 

4. Testiranje i nadzor

 

Prije nego se AI alati puste u radno okruženje potrebno je provesti temeljito testiranje. Važno je postaviti što više različitih upita i provjeriti točnost i kvalitetu odgovora. Nadzor AI alata je potrebno održavati kako bi se osiguralo da alat pruža željene rezultate i zadovoljava očekivanja i ciljeve poduzeća.

 

5. Obuka zaposlenika

 

Zaposlenicima koji će koristit AI alate potrebno je osigurati obuku  i edukaciju za njihovu uporabu. Temeljem dobre edukacije zaposlenici će moći maksimalno iskoristit sve mogućnosti koje im AI alati pružaju i tako pridonijeti napredovanju poduzeća.

 

6. Kontinuirano optimiziranje

Praćenjem povratnih informacija klijenata i zaposlenika te analizom rezultata moguće je kontinuirano poboljšavati i optimizirati AI alate. Potrebno je redovito ažurirati sustav i nadograđivati ga novim verzijama i proširenjima kako bi osigurali da pružaju što bolje rezultate.

Tvrtka Nos d.o.o. za poslovno savjetovanje može pomoći svojim klijentima u implementaciji AI alata na temelju sljedećih koraka. Prvo, tvrtka će provesti istraživanje kako bi identificirala najprikladnije alate na tržištu, uzimajući u obzir individualne potrebe svakog klijenta. Nakon toga, zajedno s klijentom, definirat će jasne ciljeve za implementaciju AI alata u poslovanje. Angažirati ćemo se na prilagodbi AI alata specifičnim zahtjevima klijenta, osiguravajući da alati pravilno komuniciraju s drugim sustavima i obrađuju podatke. Prije puštanja u radno okruženje, AI alati će proći kroz temeljito testiranje kako bi se osigurala točnost i kvaliteta odgovora. NOS d.o.o. će također pružiti obuku i edukaciju zaposlenicima za učinkovitu uporabu AI alata. Kontinuiranim nadzorom i optimiziranjem AI alata na temelju povratnih informacija klijenata i zaposlenika, tvrtka će osigurati da alati pružaju što bolje rezultate tijekom vremena. Kroz sve ove korake, tvrtka Nos d.o.o. će pomoći svojim klijentima da uspješno implementiraju AI alate u svoje poslovanje, maksimizirajući korist i smanjujući potencijalne rizike.

Kontaktirajte nas

    Trebate pomoć?

    Budite slobodni kontaktirati nas. Javiti ćemo se u najkraćem mogućem roku.

    info@nos.hr
    +385 01 64-385-64