Digitalna strategija

Home Digitalna strategija

Digitalna strategija

Digitalna strategija je plan kojeg poduzeće ili organizacija koristi za upravljanje svojim digitalnim aktivnostima s ciljem ostvarivanja poslovnih ciljeva.

 

U osnovi, digitalna strategija obuhvaća sve aktivnosti koje se odnose na korištenje tehnologije i digitalnih kanala za unapređenje poslovanja.

Glavni koraci

Digitalna strategija predstavlja prvi korak prije provedbe digitalne transformacije poslovanja, te se sastoji od nekoliko glavnih koraka:

1. Analiza trenutnog stanja

Izrada digitalne strategije započinje procjenom trenutnog stanja tvrtke. Procjena trenutnog stanja tvrtke uključuje pregled trenutnih procesa, sustava i tehnologija te prepoznavanje nedostatka i prilika za poboljšanje.

2. Postavljanje ciljeva

Nakon procjene trenutnog stanja, kroz sljedeći korak tvrtka ili organizacija postavlja ciljeve koje želi ostvariti uvođenjem novih tehnologija u poslovanje. Postavljeni ciljevi trebaju biti usklađeni s općim poslovnim ciljevima, isto tako ciljevi trebaju biti specifični, mjerljivi, ostvarivi, relevantni i vremenski ograničeni.
Naprimjer, neki od ciljeva digitalizacije se mogu definirani kao poboljšanje angažmana kupaca, povećanje online prodaje, optimiziranje internih procesa ili poboljšanje analize podataka i donošenja odluka.

3. Identifikacija ključnih područja za digitalizaciju

Nakon postavljanja ključnih ciljeva, sljedeći korak je prepoznavanje ključnih područja čijom će se digitalizacijom ostvariti zadani ciljevi. Ovaj korak uključuje pregled ključnih poslovnih procesa, odnose s klijentima, tehnologiju i druge faktore koji utječu na poslovanje.

4. Planiranje i implementacija digitalnih rješenja

Nakon procjene trenutnog stanja i postavljanja ciljeva, slijedi planiranje i implementacija digitalnih rješenja koja će omogućiti ostvarenje samih ciljeva. Planiranje uključuje razvoj strategije koja se temelji na prepoznavanju ključnih potreba poslovanja i utvrđivanju koja digitalna rješenja će najbolje odgovarati tim potrebama. Ovaj korak uključuje i odabir tehnologija koje će se koristiti, kao i izradu plana implementacije.

Nakon planiranja slijedi implementacija digitalnih rješenja, što najčešće uključuje postavljanje potrebne IT infrastrukture i integraciju digitalnih alata u postojeće poslovne procese. Implementacija digitalnih rješenja također može zahtijevati obuku zaposlenika za korištenje novih tehnologija.

U fazi planiranja i implementacije, važno je osigurati da digitalna rješenja budu prilagođena specifičnim potrebama poslovanja i da se integriraju s postojećim sustavima. Također je važno pratiti napredak implementacije i prilagoditi planove prema potrebi kako bi se osiguralo da se digitalna rješenja uspješno implementiraju i postignu ciljevi digitalne strategije.

5. Uvođenje promjena i usvajanje novih u praksi

Implementacija digitalne strategije zahtijeva promjene u organizacijskoj kulturi i praksama, stoga je važno da svi zaposlenici poduzeća budu uključeni i educirani o promjenama koje se uvode u poslovanje. Osim toga, potrebno je osigurati prilagodbu procesa poslovanja novim digitalnim tehnologijama kako bi se iskoristile sve njihove prednosti.

6. Praćenje i procjena napredka

Završni korak u izradi digitalne strategije je praćenje i evaluacija učinka. Ovaj korak uključuje redovito praćenje i uspoređivanje ključnih pokazatelja učinka s postavljenim ciljevima.

Praćenje napretka pomoći će u određivanju uspjeha digitalne strategije i utvrditi sljedeće korake za daljnje poboljšanje.

Bitno je napomenuti da je digitalizacija kontinuirani proces, a ne jednokratni projekt. Slijedeći prethodno opisane korake može se razviti digitalna strategija koja će pomoći poslovanju da postane konkurentno, privuče nove klijente i ostvari poslovne ciljeve.

U tvrtki NOS d.o.o. za poslovno savjetovanje posvećeni smo pronalasku najboljih rješenje za unapređenje Vašeg poslovanja. Želja nam je pomoći Vam u razvoju i upravljanju tehnološkim unaprjeđenjem. Naš tim stručnjaka iz područja poslovnog savjetovanja pružit će Vam individualni pristup, prilagođen Vašem projektu, vodit će Vas kroz sve korake digitalne strategije, od početne analize poslovanja do prijedloga implementacije rješenja. Cilj nam je pružiti dugoročno zadovoljstvo provedenim rješenjima koje će našim klijentima omogućiti kontinuirani uspjeh u poslovanju.

Kao Vaši partneri u projekt menadžmentu i upravljanju tehnološkim unaprjeđenjem, planiramo, koordiniramo i nadziremo sve aktivnosti u projektu.  Uz to, odgovorni smo za upravljanje rizicima, troškovima, vremenom i kvalitetom projekta. Cilj nam je olakšati provođenje projekta, ali i osigurati da je vaš projekt kvalitetno realiziran, završen u okviru predviđenih rokova i budžeta.

Kontaktirajte nas

    Trebate pomoć?

    Budite slobodni kontaktirati nas. Javiti ćemo se u najkraćem mogućem roku.

    info@nos.hr
    +385 01 64-385-64