Optimizacija skladišta i logistike

Home Optimizacija skladišta i logistike

Optimizacija skladišta i logistike

Logistika je djelatnost koja se bavi svladavanjem prostora i vremena uz najmanje troškove.

Svrha logistike je kontinuirano usavršavanje protoka dobara i informacija kroz tvrtke, a cilj joj je smanjiti zalihe, skratiti protok proizvoda te skratiti vrijeme reakcije.

Logistika predstavlja proces upravljanja koji obuhvaća cjelokupni tok resursa, od nabave, transporta, skladištenja sve do isporuke na krajnje odredište.

Cilj moderne logistike je imati pravu količinu resursa u pravom trenutku po pravoj cijeni te u pravo vrijeme na pravo mjesto u ispravnom stanju isporučiti resurse krajnjem kupcu.

Tvrtke ne mogu postignuti ciljeve poput povećanja prometa i obrtaja resursa ukoliko logistika nije u stanju pratiti procese i pravovremeno prepoznati problematiku.

Neovisno o tome što logistika direktno ne utječe na promet i prodaju, ukoliko tvrtka postigne navedene ciljeve, indirektni utjecaj logistike na promet i prodaju biti će značajan, mjerljiv te omogućiti veću konkurentnost na tržištu.

Nakon postizanja ciljeva – povećanja prodaje i obrtaja resursa, tvrtka je dosegnula modernu i suvremenu logistiku koja je sposobna odgovoriti na sve izazove u svakodnevnom poslovanju.

Pregled usluge

1. Evidencija aktualnih procesa

Provodimo vrijeme s Vama na svakom radnom mjestu u skladištu kako bi evidentirali aktualne procese. Na temelju prikupljenih informacija definiramo Vaše stvarne potrebe radi čega prvi korak ima veliki značaj.

Pratimo korake procedura i otkrivamo razne probleme s kojima se djelatnici susreću na radnom mjestu. U komunikaciji s adekvatnim osobama (uglavnom voditeljima) prolazimo kroz trenutne procese i provjeravamo učinkovitost procesa i djelatnika. Svakako pomaže ukoliko postoje određena mjerenja i redovne analize.

Nakon evidentiranja procesa i bilježenja nesukladnosti prelazimo na sljedeći korak.

2. Prepoznavanje potreba i pronalaženje nesukladnosti

U navedenom koraku izdvajamo nesukladnosti definirane u suradnji s djelatnicima i radimo analizu postojećih mjerenja.

Kroz prethodne korake dobili smo uvid u trenutno stanje Vašeg skladišta te u ovom trenutku raspolažemo sa svim potrebnim informacijama na osnovu kojih radimo prijedlog rješenja.

Kod prijedloga rješenja bitno je napomenuti da pažnju usmjeravamo na unaprjeđenje skladišnih procesa uzimajući u obzir trenutne financijske resurse tvrtke i minimalno ulaganje.

Također, uzimamo u obzir potencijalna hardverska i softverska ulaganja radi povećanja učinkovitost Vašeg skladišta. Važno je da koristi tehnologije budu višestruke u odnosu na ulaganje.

3. Prijedlog rješenja

Prijedlog rješenja predstavlja važan korak u kojem Vi kao klijent imate odlučujuću ulogu. Vrijeme je za donošenje odluke u kojem smjeru nastavljamo s daljnjom optimizacijom Vašeg skladišta.

Nakon evidentiranja prijedloga za optimizaciju i unapređenje skladišta i procesa, šaljemo Vam prijedloge na odobrenje.

4. Implementacija prihvaćenih rješenja (Procesi + IT -> softver + hardver)

Implementacija predstavlja realizaciju odobrenih idejnih rješenja. Postavljamo mjerenja za daljnje praćenje učinkovitosti procesa i rada djelatnika.

Ukoliko je Vaša odluka ulaganje u hardverska i/ili softverska rješenja stojimo Vam na raspolaganju kao koordinatori između odjela skladišta i odabranog partnera za implementiranje poslovnih rješenja.

U svakom trenutku vodimo računa i usmjeravamo pažnju na realizaciju dogovorene investicije.

5. Ispis procesa

Bez jasno dokumentiranih procedura u krakom periodu će izostati kontrola nad novo postavljenim procedurama i samim time onemogućiti ispunjavanje punog potencijala provedenih izmjena u skladišnom poslovanju.

Iz navedenog razloga nakon implementacije slijedi završni ispis procedura. Najčešća svrha procedura je edukaciju novih djelatnika, a ujedno i smjernica u svakodnevnom poslovanju za ostale djelatnike.

6. Kontrola procesa

Nakon ispisa procedura projekt optimizacije skladišta i logistike je završen, no radi kontrole provedbe i funkcionalnosti dogovorenih procedura u praksi, predlažemo Vam periodičnu kontrolu – audit napravljenih izmjena.

Vremenski intervali kontrole kao i sama kontrola – audit se dogovaraju prema Vašim poslovnim potrebama, željama i mogućnostima.

Kontrola – audit se provodi u obliku tematski postavljenih pitanja vezano za provedene izmjene u logistici i skladišnom poslovanju te potencijalno dodatnim pitanjima prema Vašem prijedlogu i potrebama.

Za tvrtku je neophodno na vrijeme prepoznati razne izazove s kojima se logistika danas susreće u poslovanju, kako bi se spremno suočila i savladala izazove uz minimalne gubitke.

Neki od svakodnevnih izazova u logistici s kojima se potencijalno i sami susrećete u Vašem svakodnevnom poslovanju su:

 Obrtaj zaliha i skladištenje nisko obrtajne robe

 Manjak prostora u skladištu

 Gubitak kontrole nad logističkim procesima (prilikom ulaza i izlaza robe) i stanjem zaliha

 Učestali prekovremeni rad djelatnika

Ukoliko je Vaše poslovanje konstantno „u crvenome“, a djelatnici odjela logistike svakodnevno probijaju rokove, ne stižu obavljati zadatke na vrijeme, zahtijevaju zapošljavanje djelatnika, veći skladišni prostor, više vremena za obavljanje zadataka, a pogreške su postale svakodnevna pojava, vrijeme je za konkretne promjene i optimizaciju poslovanja.

Povećanje skladišnog prostora i broja zaposlenih te pomicanje rokova svakako donosi poboljšanje, no ne predstavlja dugoročno rješenje za tvrtku već samo trenutačno rješenje situacije uz dodatne troškove, a velika je vjerojatnost da će se isti problemi u skorije vrijeme ponovno pojaviti.

Jedna od najvažnijih stvari odnosi se na pravilno skladištenje robe iz razloga što su troškovi skladištenja relativno veliki u odnosu na ukupne troškove tvrtke.

Vrlo je važno pravilno skladištiti robu jer se nepravilnim skladištenjem uništava roba, povećavaju se troškovi poslovanja te su mogući problemi sa raznim inspekcijama.

Također, za vrijeme skladištenja može doći i do različitih gubitaka. Gubitak može ovisiti o prirodi robe, uvjetima skladištenja pa čak i o neispravnom manipuliranju robom. Pravilnim skladištenjem roba se čuva od nepovoljnih utjecaja, kvarenja ili gubitaka.

Jedan od važnih faktora procesa skladištenja je i optimizacija skladištenja, odnosno svi oni procesi koji su potrebni da bi se roba najekonomičnije preuzela u skladište, pravilno posložila te isporučila krajnjim korisnicima.

Suvremeno poslovanje nameće primjenu procesnog pristupa uz veliko korištenje informatičke tehnologije i izradu procesnog modela poslovanja usmjerenog na klijente.

Ponekad je neophodna promjena perspektive i sagledavanje problema iz drugog kuta, a tu Vam kao tvrtka specijalizirana za optimizaciju poslovnih procesa i unapređivanje poslovanja klijenta, svakako možemo pomoći.

NOS d.o.o. za poslovno savjetovanje Vam može pomoći u optimizaciji skladišta i logistike kojom ostvarujete višestruku dobit za Vašu tvrtku, kroz sljedeće glavne korake:

1. Evidencija aktualnih procesa

2. Prepoznavanje potreba i pronalaženje nesukladnosti

3. Prijedlog rješenja

4. Implementacija prihvaćenih rješenja (Procesi + IT -> softver + hardver)

5. Ispis procesa

6. Kontrola procesa

Optimizacija skladišta i logistike je složen i zahtjevan posao, no donosi brojne prednosti :

 Ubrzanje logističkih procesa od ulaza do izlaza robe

 Standardiziranje logističkih procesa

 Dokumentiranje logističkih procesa

 Uspostavljanje mjerenja i kontrole učinkovitosti procesa, djelatnika i odjela kao cjeline

 Smanjenje troškova u skladištu

 Povećanje kapaciteta skladišnog prostora

Projektom “Optimizacija skladišta i logistike ” osigurava se:

 Povećanje brzine logističkih procesa

 Povećanje točnosti logističkih procesa

 Optimizacija i kontrola zaliha

 Povećanje produktivnosti djelatnika

 

Dobar rezultat optimizacije skladišta i logistike odnosi se i na unaprjeđenje rada ostalih odjela, a samim time na tvrtku u cjelini.

Postati ili ostati konkurentan na današnjem tržištu je postalo gotovo nezamislivo bez ulaganja u logistiku i unapređivanja procesa i tehnologije kako bi mogli uspješno pratiti trendove tržišta koje svakim danom postaje sve zahtjevnije.

Ukoliko ste prepoznali neke od navedenih izazova i problema u Vašem poslovanju, stojimo Vam na raspolaganju kako bi zajedničkom suradnjom u najkraćem mogućem roku uspješno riješili izazove i ostvarili Vaše poslovne ciljeve.

Učinkovitost logistike ovisi o mnogim faktorima, stoga radi kvalitetnije analize funkcionalnosti i mogućnosti potencijala skladišta i logistike, slobodno nas kontaktirajte vezano za neobvezujući obilazak Vašeg skladišta i analize trenutnog stanja.

Specijalizirani smo za rješavanje problema u praksi i možemo Vam pokazati kako poslovati više, bolje i produktivnije na temelju Vaših stvarnih potreba i mogućnosti.

Kontaktirajte nas

    Trebate pomoć?

    Budite slobodni kontaktirati nas. Javiti ćemo se u najkraćem mogućem roku.

    info@nos.hr
    +385 01 64-385-64