Razvoj i uvođenje PIM sustava u poslovanje partner tvrtke

Tvrtka NOS d.o.o. za poslovno savjetovanje svojim klijentima nastoji pomoći uvođenjem alata koji će se prilagoditi njihovim potrebama i olakšati proces digitalizacije poslovanja. Naš individualni pristup svakom klijentu omogućuje nam uvid u sve probleme s kojima se susreću u svom poslovanju, ali nam i olakšava razumjeti njihove potrebe i definirati ciljeve koje žele postići na brzo rastućem tržištu. Uz ovakav pristup klijenti mogu očekivati detaljnu analizu i prijedloge rješenja koji su u potpunosti prilagođeni prepoznatim potrebama. 

S kojim problemom se klijent susreće?

Klijent tvrtke NOS d.o.o. se bavi prodajom robe u brojnim poslovnicama i putem interneta na području nekoliko država. S obzirom na širenje na više tržišta počeli su se susretati s izazovima u upravljanju informacijama o proizvodima. Podaci o proizvodima nisu se ažurirali na jednom centraliziranom mjestu, a s povećanjem broja proizvoda  i prodajnih mjesta ručno ažuriranje podataka rezultira velikom potrošnjom vremena, ali i ljudskom greškom koja se može potkrasti pri ažuriranju velike količine podataka. Kada podaci nisu centralizirani, različiti odjeli i timovi unutar poduzeća koriste različite izvore informacija.

To može rezultirati nedosljednošću u opisima proizvoda, slikama, cijenama i tehničkim specifikacijama, što smanjuje povjerenje kupaca.

Ovaj način upravljanja informacijama dovodi rizik da je konkurencija brža u reakcijama na nove trendove i da brže plasira i ažurira informacije o proizvodima u njihovoj ponudi. Ako poduzeće ne može brzo i precizno dostaviti informacije o proizvodima kupcima, riskira gubitak kupaca koji će se okrenuti konkurenciji.

Ponuđeno rješenje:

Nakon detaljne analize cjelokupnog poslovanja tvrtka NOS d.o.o. svom klijentu predlaže rješenje u vidu naše PIM aplikacije. PIM aplikacija je poslovna aplikacija koja pruža jedno mjesto za prikupljanje, upravljanje i unapređivanje informacija o proizvodima i distribuciju istih na prodajne web kanale. Kroz blizak rad s odjelom zaduženim za upravljanje informacija o proizvodima PIM aplikacija je u potpunosti prilagođena njihovim potrebama i željama.  PIM aplikacija im omogućava jednostavan unos i ažuriranje podataka o proizvodima te istovremeno omogućava prilagodbu informacija za svako tržište, uključujući jezik, valutu i specifične tehničke specifikacije.

Završni rezultati:

Uvođenje PIM sustava u poslovanje može poboljšati učinkovitost, preciznost i konkurentske prednosti poduzeća na tržištu. To omogućava bolje iskorištavanje prilika, bolje zadovoljavanje potreba kupaca i postizanje održivog uspjeha u današnjem konkurentnom poslovnom okruženju. Ovdje su u kratko prikazani neki od rezultata koje naš klijent ostvario nakon uvođenja PIM aplikacije u svoje poslovanje.

1. Dosljednost informacija: uvođenjem PIM aplikacije, poduzeće može osigurati dosljednost informacija o proizvodima na svim platformama i kanalima prodaje.

2. Brza prilagodba: PIM aplikacija omogućava brzo prilagođavanje informacija o proizvodima promjenama na tržištu. To uključuje prilagodbu cijena, opisa proizvoda, slika i dostupnosti prema potrebama svake ciljane skupine ili tržišta.

3. Efikasnost u upravljanju informacijama: unos i ažuriranje podataka o proizvodima postaju brži i učinkovitiji, smanjujući potrebu za ručnim radom i smanjujući mogućnost grešaka, a smanjenje grešaka i potrebe za ručnim radom rezultira smanjenjem operativnih troškova, uključujući troškove vraćanja proizvoda i kompenzacija.

4. Globalno upravljanje i skalabilnost: kako poduzeće posluje na međunarodnom tržištu, PIM aplikacija omogućava prilagodbu informacija za svako tržište, uključujući jezik, valutu i tehničke specifikacije, ali i olakšava potencijalno širenje na nova tržišta.

5. Bolja analitika: PIM aplikacija dolazi s naprednim analitičkim alatima koji omogućavaju poduzeću da bolje razumije kako se njegovi proizvodi ponašaju na tržištu i na temelju tih informacija može prilagodi svoju strategiju.

6. Povećanje zadovoljstva kupaca: dosljednost informacija i brza prilagodba proizvoda prema potrebama kupaca poboljšavaju njihovo iskustvo i zadovoljstvo, što može rezultirati lojalnošću kupaca.