Praćenje razvoja projekata i rokova uz Monday.com

Tvrtka NOS d.o.o. za poslovno savjetovanje klijentima pruža usluge digitalizacije i unaprjeđenja poslovanja. Naš cilj je klijentima osigurati konkurentnost na tržištu  i poboljšati njihov odnos s klijentima, te unaprijediti njihove poslovne procese. Da bismo to postigli svakom klijentu pružamo potpuni individualni pristup, detaljno analiziramo njihove potrebe i pronalazimo rješenja koja će im omogućiti rast i konkurentnost na tržištu. Individualni pristup nam omogućava potpuno razumijevanje njihovih poslovnih ciljeva, a svako rješenje koje prezentiramo u potpunosti je prilagodljivo. Danas se tržište mijenja iz dana u dan i zato klijentima pronalazimo i prezentiramo rješenja koja mogu pratiti takve promjene i mogu im se prilagođavati.

S kojim problemom se klijent susreće?

Klijent tvrtke NOS d.o.o. za poslovno savjetovanje u svoje poslovanje uvodi produkciju novih proizvoda. Kako se taj proces sastoji od velikog broja zadataka i rokova koje zaposlenici moraju redovito i temeljito pratiti klijent je prepoznao potrebu za alatom koji će im od početka pomoći izbjeći problem disperzije podataka i rizik prekoračenja zadanih rokova zbog loše organizacije radnih zadataka.

Što se željelo postići?

Tvrtka NOS d.o.o. je s voditeljem odjela provela detaljnu analizu svih poslovnih procesa. Na temelju te analize osmišljen je potpuno prilagođen sustav na platformi Monday.com. Platforma Monday.com je potpuno fleksibilna i prilagodljiva individualnim potrebama svakog poduzeća za svaki projekt.

Cilj ovog projekta je bio osmisliti sustav u kojem će zaposlenici moći pratiti i ažurirati sve radne zadatke vezane za produkciju na jednom mjestu. Najvažniji aspekt ovog sustava je postavljanje zadanih rokova izvršenja. Svaki sljedeći korak ovisi o prethodnom, te ako se neki rok prekorači da se ostali rokovi pomaknu za određeno vrijeme. Isto tako je potrebno uvesti obavijesti o promjenama statusa izvršenja što bi voditelju olakšalo praćenje izvedbe zadataka.

Što se postiglo?

Prilagodljivost platforme Monday.com omogućila je izradu sustava koji je zadovoljio očekivanja i potrebe klijenta. Uvođenjem vremenske crte praćenja rokova, zaposlenici učinkovito mogu pratiti sve rokove. Zaposlenici za svaki napredak ili problem u radnom zadatku ažuriraju status zadatka. Automatizacijama koje platforma omogućuje uvedene su e-mail obavijesti koje voditelja na vrijeme obavještavaju o promjenama statusa zadatka i ako dođe do prekoračenja rokova.

Zaposlenici su dužni u slučaju prekoračenja rokova unutar platforme objasniti razloge prekoračenja, a voditelj lako pronalazi navedene razloge i na istom mjestu može dodati svoje smjernice zaposlenicima.

Završni rezultati:

Implementirani sustav praćenja zadataka omogućio je zaposlenicima pregled svih zadataka i rokova na jednom mjestu. Vođenje statusa zadataka, unos napomena i ostalih infomacija vezanih za pojedine zadatke voditelju odjela skraćuje vrijeme utrošeno na praćenje rada zaposlenika. Uvođenjem ovog sustava povećala se produktivnost zaposlenika, a smanjilo se vrijeme koje voditelj utroši na kontrolu i praćenje cijelog procesa. Mogućnost komunikacije na samoj platformi omogućava jednostavan pristup informacijama. Kada dođe do prijenosa zadataka među zaposlenicima, nova osoba zadužena za zadatke lako može preuzeti kontrolu jer su sve informacije dostupne na jednom mjestu.