Implementacija Monday.com project management sustava u partner tvrtku

Tvrtka NOS d.o.o za poslovno savjetovanje svojim klijentima nudi usluge unaprjeđenja i modernizacije poslovanja putem digitalizacije postojećeg sustava naših klijenata. Individualnim pristupom cilj nam je svakom klijentu predstaviti rješenja, a zatim i implementirati odabrana rješenja koja će biti najbolja za njihovo poslovanje i koja će im omogućiti rast i konkurentnost na tržištu.

S kojim problemom se klijent susreće?

Klijent tvrtke NOS d.o.o. za poslovno savjetovanje susreo se s problemom loše organizacije i neučinkovitim upravljanjem projektima. Partner tvrtka uočila je poteškoće u praćenju projektnih zadataka, komunikaciji unutar tima te praćenju napretka projekata. Kako se tvrtka razvijala i širila svoje poslovanje te imala sve složenije procese i broj zaposlenika je rastao, došlo je do potrebe za jedno digitalno centralno mjesto gdje će svi podaci biti transparentni i lako dostupni, a komunikacija među timovima olakšana i lako vidljiva.

Što se željelo postići?

Cilj ovog projekta bio je digitalizacija poslovanja i implementacija project management alata koji će tvrtki pomoći u boljoj organizaciji i upravljanju projektima. Bitan segment koji je tvrtka željela je alat koji postiže poboljšanje komunikacije unutar timova, praćenje napretka projekata i povećanje učinkovitosti rada.

Što se postiglo?

Nakon analize poslovnih procesa tvrtke i njezinih potreba, mi unutar NOS d.o.o za poslovno savjetovanje, kao najkompletnije rješenje našem klijentu, predložili smo implementaciju Monday.com, online platforme za upravljanje projektima i timovima. Ova platforma nudi velik broj mogućnosti za organizaciju, praćenje i upravljanje projektima te je idealna za prilagodbu potrebama našeg klijenta.

Postupak implementacije se sastojao od sastanka s voditeljima tvrtke gdje se postavio plan implementacije Monday.com platforme. Unutar plana, u obzir su uzeti svi poslovni procesi tvrtke i cijela platforma se prilagodila individualnim potrebama tvrtke. Nakon implementacije, svi djelatnici tvrtke obučeni su za rad s Monday.com platformom te su im dostavljene pisane upute kako bi se i novim zaposlenicima omogućila što lakša prilagodba načinu rada s Monday.com platformom.

Završni rezultati:

Nakon implementacije Monday.com platforme, tvrtka je zabilježila poboljšanje u organizaciji i upravljanju projektima. Korištenje platforme omogućilo je bolju komunikaciju između timova i klijenta, praćenje napretka projekta i učinkovitiji rad. Tvrtka je također uštedjela vrijeme u procesu praćenja projekta i povećala svoje zadovoljstvo, kao i zadovoljstvo klijenata zbog brže isporuke projekta

 

Hodogram implementacije Monday.com project management sustava: