Implementacija prilagođenog Monday.com CRM sustava u partner tvrtku

Tvrtka NOS d.o.o za poslovno savjetovanje svojim klijentima pruža usluge digitalizacije i unaprjeđenja poslovanja. S fokusom na  klijente, pomažemo im poboljšati kako njihov odnos s klijentima, tako i interni sustav poslovanja. Kroz implementaciju raznih digitalnih rješenja, naš cilj je osigurati konkurentnost na tržištu, a istovremeno poboljšati organizacijske procese unutar tvrtke. S individualnim pristupom, analiziramo potrebe svakog klijenta kako bismo predstavili najbolja rješenja koja će im omogućiti rast i konkurentnost na tržištu, te ih zatim implementirali u njihovo poslovanje. Naša stručnost i angažman usmjereni su prema postizanju što boljih rezultata za naše klijente u njihovom poslovnom okruženju.

S kojim problemom se klijent susreće?

Klijent tvrtke NOS d.o.o. za poslovno savjetovanje susreće se s ozbiljnim problemom disperzije podataka. S obzirom na visoki volumen podataka i nedostatak centraliziranog sustava, informacije o klijentima, prodaji i aktivnostima timova bili su raštrkani po različitim platformama i alatima. Ovo sve je rezultiralo neefikasnim radnim procesima, gubitkom vrijednih informacija i otežanim praćenjem i upravljanjem klijentskim odnosima.

Što se željelo postići?

Cilj ovog projekta bila je digitalizacija poslovanja i implementacija CRM alata koji će tvrtki pomoći u boljoj organizaciji i upravljanju svim podacima vezanim za klijente. Bitan segment koji je tvrtka željela je da je cijeli sustav automatiziran i da ubrza postojeće poslovne procese.

Što se postiglo?

Kako bismo riješili ovaj problem disperzije podataka i unaprijedili upravljanje odnosa s klijentima, implementirali smo prilagođeni Monday.com CRM sustav za našeg partnera. Ovaj CRM sustav osmišljen je specifično za individualne potrebe tvrtke, uzimajući u obzir njihove zahtjeve, potrebe, poslovne procese i ciljeve.

Kroz suradnju s ključnim dionicima tvrtke, analizirali smo postojeće sustave i procese te identificirali ključne funkcionalnosti koje su bile potrebne za učinkovito upravljanje klijentskim odnosima. Prilagođeni Monday.com CRM sustav je implementiran s naglaskom na integraciju svih relevantnih podataka o klijentima, terenskim obilascima i  timovima na jednoj centralnoj platformi.

Završni rezultati:

Implementacija prilagođenog Monday.com CRM sustava omogućila je našem partneru ostvarivanje značajnih rezultata. Centralizirani sustav omogućio je brzi pristup i pregled svim relevantnim podacima o klijentima, uključujući povijest interakcija, slika, zapisa sa sastanaka i međusobnu komunikaciju. Direktan rezultat implementacije ovog alata je poboljšana učinkovitost timova, te je omogućeno bolje praćenje i upravljanje prodajnim ciklusima.